Outsourcing

Oferta

Świadczymy usługi outsourcingowe związane z produkcją oprogramowania. Usługi obejmują pełny cykl życia oprogramowania począwszy od analizy wymagań przez przygotowanie projektu technicznego, implementację i testowanie kodu, opracowanie dokumentacji, a kończąc na wdrażaniu oprogramowania u klienta.
Oferujemy realizację projektów programistycznych od A do Z lub wykonanie wybranych zadań z harmonogramu przedsięwzięcia. Wysokie kompetencje połączone z wieloletnim doświadczeniem są gwarancją dobrze wykonanej pracy.
Podejmujemy współpracę przy realizacji różnych klas rozwiązań, w których wykorzystywane są technologie leżące w obszarze naszych kompetencji.

Technologia

Oferujemy usługi budowy rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem:
  • UML
  • RDBMS – PostgreSQL, Oracle, DB2, MS SQL, MS Access i inne
  • Java – Enterprise Edition, Standard Edition, Micro Edition, w szczególności: JDBC, JPA, Security, Servlets, JSP, JSF, Portlets, Facelets, EJB, JTA, JXP i inne
  • oprogramowanie narzędziowe i framework'i: Hibernate, Liferay, SWT, Swing, Richfaces, Icefaces, Struts, Axis
  • XML wraz z technologiami pokrewnymi, np. XML Schema, XSL, etc
  • HTML wraz z technologiami pokrewnymi: JavaScript, Ajax, CSS i inne
  • Web Services
  • Technologie mobilne – Java Micro Edition, w szczególności: CLDC, MIDP, komunikacja sieciowa klient-serwer, Java Bluetooth API, Java Location API i inne