Rozwiązania mapowe

Oferta

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania pozwalające na prezentację map, głównie w aplikacjach internetowych. Mapy są prezentowane jako nałożone na siebie warstwy.
Warstwy mapy mogą być dostarczane z zewnętrznego serwera mapowego jako wyrenderowane obrazy (np. z Google Maps), zostać załadowane w postaci numerycznej do bazy danych serwera mapowego będącego częścią systemu budowanego dla klienta lub też mogą zostać udostępnione w postaci pewnego zasobu statycznego (np. plik XML) lub dynamicznego (np. servlet generujący XML). Przez nałożenie na siebie odpowiednich warstw klient uzyskuje pożądany efekt wizualny (np. mapa Google z nałożoną warstwą punktów lokalizujących użytkowników aplikacji).

Technologia

W rozwiązaniach mapowych korzystamy z:
  • z ogólnodostępnych serwerów mapowych, np. Google Maps
  • serwera mapowego GeoServer
  • klientów mapowych np. OpenLayers
  • różnych formatów i protokołów wymiany danych mapowych, np. PostGIS, ESRI shapefile, WMS, GML, KML/KMZ, itd