Rozwiązania dedykowane

Oferta

Realizujemy systemy informatyczne na indywidualne zamówienie klientów. Oferta jest kierowana do każdej firmy lub organizacji, która decyduje się na usprawnienie swojego działania przez wdrożenie systemu informatycznego. Nasza działalność obejmuje wszystkie fazy cyklu życia systemu – począwszy od wstępnej analizy potrzeb, a kończąc na asyście wdrożeniowej i nadzorze eksploatacyjnym.
W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy gotowe komponenty oferowane przez innych producentów jak również własne oprogramowanie, tworzone bezpośrednio dla klienta.
Przedmiotem naszej działalności są również opracowania studium przypadków, analiz, specyfikacji wymagań, projektów technicznych, dokumentacji, przeprowadzenie testów oprogramowania, audyt działających systemów oraz prowadzenie szkoleń.

Technologia

W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy różne standardy technologiczne i narzędzia. Pamiętamy o tym żeby dopasować je najlepiej do potrzeb klienta. Doradzamy w wyborze technologii, ale nie narzucamy własnego zdania. Chcemy, aby klient miał świadomość konsekwencji dokonanego wyboru.
Najczęściej korzystamy z:
  • UML
  • RDBMS – PostgreSQL, Oracle, DB2 i inne
  • Java – Enterprise Edition, Standard Edition, Micro Edition, w szczególności: JDBC, JPA, Security, Servlets, JSP, JSF, Portlets, EJB, JTA, JXP i inne
  • oprogramowanie narzędziowe i framework'i: Hibernate, Liferay, SWT, Swing, Richfaces, Icefaces, Facelets, Struts, Axis
  • XML wraz z technologiami pokrewnymi, np. XML Schema, XSL, etc
  • HTML wraz z technologiami pokrewnymi: JavaScript, Ajax, CSS i inne
  • Web Services
  • Technologie mobilne
Tworzymy rozwiązania w architekturze wielowarstwowej i w architekturze klient-serwer.